มิตรแท้ประกันภัย Mittare
 
ฟรี...ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน
 
หน้าแรก
วิธีการทำงาน
เปิดศูนย์สำนักงาน GA
แผนการตลาด
ติดต่อสมัครแฟรนไชส์
แผนที่ตั้งสำนักงาน GA
สินค้าและบริการ
เว็บบอร์ด
Contact Us
 ข่าวสาร News

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

   Mittare Insure Public Company Limited
วิธีการสมัครตัวแทนแฟรนไชส์

     ท่านสามารถ Download ใบสมัครจากที่นี่ ชุดเอกสารใบสมัคร เมื่อท่าน Download ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครทุกชุดลงบนกระดาษ A4 และ ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้องกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครทุกฉบับให้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วกรุณานำส่ง ตู้ ปณ 112 ปณศ.อ่อนนุช กทม 10250 (วงเล็บมุมซองใบสมัครตัวแทนใหม่)
 

หากมีข้อสงสัย หรือ ขอรับใบสมัคร

ติดต่อสมัครแฟรนไชส์

คุณสมบัติ และ เอกสารประกอบของผู้สมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ หน้าแรก

คุณสมบัติและเอกสารของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
1. ข้าราชการ ระดับซี 3 ขึ้นไปค้ำโดยตำแหน่ง
    1.1 สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาทะเบียนบ้าน

2. พนักงานเอกชน/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจฯ มีเงินเดือนเกิน 10,000 บาทขึ้นไป
    2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ
    สลิปเงินเดือนตัวจริง(สำเนาใช้ไม่ได้)

3. เจ้าของกิจการ บริษัท/ห้างร้าน/กิจการฯ
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบจดทะเบียนการค้า
    หรือ สำเนาใบเสร็จเสียภาษีงวดที่ผ่านมา

4.เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และ ลายเซ็นต์
   เหมือนกันทุกฉบับ / ห้ามมีรอยลิควิด หรือ ลบแก้ไข / บัตรไม่หมดอายุ

 

     

*** หลังจากผู้สมัครได้รับรหัสตัวแทนแล้ว สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที ***

 

 

 
   บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)

ศึกษาวิธีการทำงาน

     ตัวแทนใหม่ที่ผ่านหลักสูตรการขอรับบัตร และ มีใบอนุญาตเป็นตัว/นายหน้าประกันวินาศภัย ให้ดำเนินการวางค้ำประกันเครื่องหมาย พ.ร.บ.ครั้งแรกขั้นต่ำ 1 ฉบับ (ที่ต้องวางค้ำเนื่องจากเอกสาร พ.ร.บ.ถือเป็นเอกสารทางราชการ) หลังจากนั้นให้ศึกษาวิธีการทำงานต่างๆ และ แผนการตลาด สำหรับผู้เริ่มต้น (ตัวแทนใหม่) ซึ่งทาง บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด มีการจัดอบรมตัวแทนใหม่ และ ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาข้อมูลก่อนการสมัครเป็นตัวแทนสามรถเข้ารับฟังได้ฟรีเช่นเดียวกันท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก   https://www.facebook.com/MyMittare

 

 

       ศึกษาวิธีการทำงานต่างๆ และ แผนการตลาด
        - แผนการตลาด
          -
เทคนิคการขาย
          - ผลประโยชน์ของการขยายงาน  
          -
การเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารงานขาย/ขยายงาน
          - การแนะนำและการสร้างทีมงาน


     
  - ความรู้เกี่ยวประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ.
       
  - การเขียน พ.ร.บ.
          - ความคุ้มครองของ พ.ร.บ.
          - ค่าคอมมิชชั่น และ วิธีการชำระเบี้ย


       
- ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยภาคสมัครใจ เช่น ประเภท 1 - 5
         
- วิธีการแจ้งงาน เช็คเบี้ย ประเภท 1-5
          - ประกันประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ
          - ประกันประเภท 3 แผนมิตรแท้เพื่อคุณ
          - ประกันประเภท 3 แผนมิตรแท้เพิ่มพูน [2-3 Plus]
          - ค่าคอมมิชชั่น และ วิธีการชำระเบี้ย

ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบ Online

  การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

  การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

 

     เริ่มการทำงาน
        - ขาย พ.ร.บ. ,ประกันภัยประเภท 1-5 และ ประกันวินาศภัยอื่นๆ กับบุคคลที่ท่านรู้จักและมีรถยนต์
       
- แนะนำให้คนมาสมัครต่อจากท่านอาจเป็นเพื่อน
หรือกลุ่มเป้าหมายตามแผนการตลาด
       
- ท่านสามารถสร้างทีมของท่านเองในการทำงานซึ่งสามารถสร้างทีมงานได้ทั่วประเทศ

 

     ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ที่บริษัทมี เช่น ประกันอัคคีภัย , ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันสุนัข ฯลฯ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจของท่าน เพราะสินค้าเหล่านี้ไม่ต้องลงทุน และยังสามารถเพิ่มรายได้  ฐานลูกค้า และ ง่ายต่อการสร้างทีมงานให้กับตัวท่านได้

 

     คอยติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรมของบริษัททุกระยะเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ของแต่ละวิทยากรที่จะนำมาเสนอให้กับท่าน และ ทีมงานของท่าน

บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตรตัวแทนใหม่ และ แผนการตลาด

13 เหรียญ มีนบุรี GA วาสนา ชลบุรี

โรงแรม วินเพลส เชียงใหม่

 
   Mittare Insure Public Company Limited
ข้อแนะนำวิธีการทำงานต่างๆ

- วิธีการเบิกเครื่องหมาย พ.ร.บ.

- วิธีการเขียน พ.ร.บ.

- วิธีการเช็คเบี้ย ป.1และ การออกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ

- วิธีการชำระเบี้ยประกัน

- วิธีการตรวจสอบผลงาน www.drpr.co.th

- ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ผ่านระบบ Online

-  การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ

-  การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

- วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (การเคลมประกัน)

   บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
 
ทำไมต้องธุรกิจเครือข่าย บรรยากาศการสัมมนาและกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร Recruit Training
   

บรรยากาศการสัมมนาและกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร RTMS

ไก่ย่างเมตทริก ฮูลาฮูบ มันมาแล้ว
ไม่ต้องแย่ง แบ่งกันยืน ปมมนุษย์

คนบอกทาง

โรตีส่ายไข่ส่ายนม

เก็บตะวัน

สอบ จอหงวน

RTMS คือ เทคนิคการทำงานสำหรับตัวแทน ที่มีความสนใจในการสร้างทีมงานขาย ต้องการมีความก้าวหน้าในอาชีพตัวแทนมิตรแท้ ที่อยากรู้ว่า หาทีมงานจากไหน เมื่อมีทีมงานแล้วจะสอนเขาอย่างไร อยากให้ทีมงานทำงานในแบบเรา ต้องทำแบบใด และ ต้องทำอย่างไร เมื่อเราต้องเป็นผู้นำทีมงาน

RTMS

R      Recruiting   ชักชวนคน
T      Training 
สอนคน
M      Motivation  
สร้างแรงบาลใจ ให้กำลังใจ
S      Supervision  
ให้โอกาส

หมายเหตุ  ตามระเบียบ และ ข้อบังคับตามกฎหมาย ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่มีความประสงค์เพื่อที่จะยกระดับของผู้ประกอบอาชีพตัวแทน และ นายหน้าประกันวินาศภัย ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันวินาศภัย และ จรรยาบรรณของอาชีพ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้บุคคลที่เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ตามหลักสูตร และ ข้อบังคับของ คปภ. นับตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.52 เป็นต้นไป (หลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน ของ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด)
Copyright © 2007 MITTARE GA JIRAT_BBK All Rights Reserved.